Menu
ZŠ a MŠ Osek
Základní škola
a Mateřská škola
Osek
okres Rokycany

Platba školného a stravného

Platba školného

Škol­né se pla­tí ve vý­ši 350,- Kč za dí­tě na mě­síc. Před­ško­lá­ci škol­né ne­pla­tí.

V pří­pa­dě poz­děj­ší­ho ná­stu­pu do MŠ, než je uve­de­no v Roz­hod­nu­tí o při­je­tí, mů­že ro­dič po­žá­dat pře­dem o sní­že­ní úpla­ty pí­sem­ně u ře­di­tel­ky ško­ly.

Platba stravného

Strav­né se pla­tí:

  • složenkou
  • bezhotovostním převodem (sporožiro, postžiro či jiný účet)

Při plat­bě z účtu je nut­no do­dat ve­dou­cí ŠJ sou­hlas s in­kas­ní plat­bou vy­sta­ve­ný kon­krét­ní po­boč­kou, ve kte­rém uve­de­te čís­lo účtu na­ší ško­ly u Ko­merč­ní ban­ky v Roky­ca­nech. Čís­lo účtu je 78-3643400247/0100

Ja­ko va­ri­a­bil­ní sym­bol pro iden­ti­fi­ka­ci plat­by uve­de­te po­řa­do­vé čís­lo své­ho dí­tě­te, kte­ré vám při­dě­lí ŠJ. Od­hla­šo­vá­ní obě­dů je nut­né pře­dem, nej­poz­dě­ji da­ný den do 8.00 ho­din

Mateřská škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8
1
9 10 11 12 13 14
15 16 17
1
18
1
19
1
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Jiří

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den laboratorních zvířat
  • Mezinárodní den skautů a skautek

Zítra má svátek Marek