Menu
ZŠ a MŠ Osek
Základní škola
a Mateřská škola
Osek
okres Rokycany

Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitelka školy 

Mgr. Klára Kunešová (Nj) 

Mateřská škola

Zástupce ředitelky pro MŠ 

Mgr. Veronika Svobodová  

Třídy

1. třída Šárka Vojáková, Miloslava Nevlazlová

2. třída Barbora Vavřičková, Terezie Spalová

3. třída Mgr. Veronika Svobodová, Bc. Tereza Kodetová

Další

Bc. Tereza Raizerová

Základní škola

Třídní učitelé ZŠ

6. A třída Mgr. Irena Lepešková (Aj, Inf) 

6. B třída Mgr. Romana Baslová (Čj, D) 

7. A třída Mgr. Andrea Stašková (M) 

7. B třída Mgr. Lucie Cejzlarová (Ch, Př, Tv)

8. třída Ing. Marcela Judlová (Fy, Př)

9. třída Michal Veleta (M, Inf, Tv)

Další učitelé  

Mgr. Naděžda Kahovcová (Čj, Vv)  

Mgr. Jana Vaňková (Aj, Z)  

Mgr. Kamila Faitová (D, Hv)

Mgr. Lucie Kučerová (Tv, Nj, Vz)

Svitlana Naiko (Rj, Pč, Vo)

Asistenti pedagoga    

Bc. Michaela Kopecká, Dis.

Marie Šístková

Mgr. Ladislava Šnajdrová 

Jana Medunová  

Výchovný poradce 

Mgr. Romana Baslová (Čj, D) 

Školní speciální pedagog 

Mgr. Jana Ježková 

Ostatní zaměstnanci

Ekonomka 

Lucie Veletová

Vedoucí školní jídelny 

Zuzana Brožová

Hlavní kuchařka 

Štěpánka Vejvodová 

Kuchařky 

Michaela Moravcová

Petra Lojdová  

Školnice 

Vladislava Košařová  

Uklízečky 

Jana Cajthamlová