Základní škola a Mateřská škola Osek
Úvod arrow Projekty
Projekty

 

Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem projektu je zlepšení kompetencí vedení škol díky poskytnutí systémové podpory ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do školy. více 


Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím aplikace moderních ICT

 

 

 

 

 

Cílem projektu je podpořit rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve všeobecně vzdělávacích předmětech prostřednictvím moderních ICT do výuky. více

 

 


Škola pro život - individualizace výuky

  

 

 

 

 

 

 

 

Cílem projektu je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Individuální rozvoj bude realizován dělením žáků na skupiny ve vybraných předmětech. více


Škola pro život orientovaná na rozvoj inovativních metod výuky 

 

Projekt je zaměřen převážně na využívání moderních informačních technologíí ve výuce a tvorbu vlastních výukových hodin na  interaktivní tabuli nebo počítače. více


Ekoškola

Od března 2007 je i naše škola přihlášená do tohoto mezinárodního projektu a tento projekt se postupně realizuje. Cílem projektu je propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému  provozu a ke zlepšení životního prostředí ve škole a jejím okolí.  více...

  


Škola pro život orientovaná na rozvoj klíčových kompetencí

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2006 získala škola dotaci na projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky  na modernizaci svého Školního vzdělávacího programu více...


 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

Naše škola získala jako jediná v Plzeňském kraji dotaci z rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009. Hlavním cílem projektu je podpořit vzdělávání průřezového tématu environmentální výchova, které umožňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím. více...

 
© 2019 Základní škola a Mateřská škola Osek
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.