Základní škola a Mateřská škola Osek
Úvod arrow Základní škola arrow Zelené zahrady
Zelené zahrady

 V květnu 2008 jsme získali finanční příspěvek 20.000 Kč od Nadačního fondu Zelený poklad na realizaci projektu "Naše zahrada aneb propojení teorie s praxí". Cílem projektu bylo zpracovat architektonický návrh ekologické školní zahrady, který bude podkladem pro jeho následnou realizaci.

Po schválení finančního příspěvku na realizaci našeho projektu jsme nejprve zapojili do realizace žáky. V rámci projektového „Dne Země“ (2. 6.2008) vytvořili žáci své návrhy ekologické školní zahrady. Každá skupina doslala velký arch papíru, který měl zmenšené rozměry zahrady, příručku „Jak na ekologickou školní zahradu – praktický manuál pro školy“ a  karty- metodické návody zpracování. Na zpracování architektonického návrhu jsme vybrali firmu GeoVision. První týden v červenci přijela zaměstnankyně firmy a převzala si podklady (vytvořené návrhy od žáků). Během července a srpna probíhalo zpracování. 

Na konci srpna předala firma GeoVision architektonický návrh, který je k nahlédnutí v ředitelně školy. Na zpracovaný architektonický návrh se bude navazovat dalšími činnostmi, které povedou k jeho realizaci. 

Realizaci celého architektonického návrhu jsme rozdělili na dvě části. Předmětem tohoto projektu je realizace první části, která proběhne v následujících etapách: 1. příprava stanoviště (kácení, výsadba stromů) 2.výkopové a zemní práce (vybudování fóliového jezírka, cesty a pěšinky, ohniště) 3. výsadbové práce (školní arboretum, bylinková zahrádka, tunel a altán z vrbového proutí, jezírko)  4. informační panely (cedulky ke stromům, informační panely)

            Realizace bude probíhat z většiny svépomocí, za spolupráce školy (učitelů, žáků a dětí), rodičů a obecního úřadu. Vybrané části projektu bude nutné realizovat ve spolupráci s odbornou firmou např. fóliové jezírko. Budování a následné využívání ekologické školní zahrady povede k činnostnímu učení žáků. Na realizaci první etapy se pokusíme zpracovat žádost v rámci programu  Zelené zahrady a pořádat opět Nadační fond Zelený poklad do 30. 9. 2008 o finanční podporu. Souběžně bude připravován harmonogram prací a zajišťování spolupráce rodičů a zřizovatele pro konkrétní činnosti.

 

 
< Předch.
© 2019 Základní škola a Mateřská škola Osek
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.