Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud máte nějaké návrhy, problémy nebo dotazy, můžete se obrátit na některého ze zvolených členů školské rady.

 Členové školské rady

členové školské rady

adresa

e-mail

Josef Švarc

Osek 43

ivotop@seznam.cz

Ing. Eva Dudlová

Osek 302

eva.dudlova@seznam.cz

Hana Benešová

Osek 188

dolejsova.h@seznam.cz

Bc. Dagmar Horešovská

Osek70

dagmar.horesovska@seznam.cz

Mgr. Irena Lepešková

Osek 349

irena.lepeskova@zs-osek.cz

Michal Veleta

Vitinka 20

michal.veleta@zs-osek.cz