Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud máte nějaké návrhy, problémy nebo dotazy, můžete se obrátit na některého ze zvolených členů školské rady.

 Členové školské rady

členové školské rady

adresa

e-mail

Josef Švarc

Osek 43

ivotop@seznam.cz

Ing. Eva Dudlová

Osek 302

eva.dudlova@seznam.cz

Ing. Marta Turková

Vitinka 54

marta.turkova@seznam.cz

Bc. Dagmar Horešovská

Osek70

dagmar.horesovska@seznam.cz

Mgr. Lucie Kučerová

Antonína Uxy, Rokycany

kuc.luc@centrum.cz  

Mgr. Martina Cajthamlová

Osek 170

cajthamlova.m@centrum.cz