Vzdělávání pedagogů

EU logolink

Registrační číslo

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003803

Název projektu

Podpora vzdělávání pedagogů

Příjemce

Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace

Datum zahájení realizace

1. 2. 2017

Datum ukončení realizace

31. 1. 2019

Finanční podpora 

684 240 Kč
file icoPlakát A3.pdf

Hlavní cíle projektu

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu v mateřské škole, školního asistenta v základní škole, podpora vzdělávání pedagogů a rozvoj klíčových kompetencí žáků formou volnočasových aktivit.

 1) Personální podpora

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem je podpořit zejména žáky ohrožené školním neúspěchem. Podpora je v rozsahu 0,5 úvazku.

Chůva – personální podpora MŠ

Chůva v mateřské škole pomáhá s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. Podpora je v rozsahu 0,5 úvazku.

 

2) Vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v rozsahu 16 hodin

Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti a matematické pregramotnosti. Vzdělávání se zúčastní 5 pedagogických pracovníků.

Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy prostřednictvím vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje  akreditovaný  vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin. Vzdělávání se zúčastní 5 pedagogických pracovníků.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR. Vzdělávání se zúčastní 2 pedagogičtí pracovníci.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí. Vzdělávání se zúčastní 1 pedagogický pracovník.

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřské škole prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí. Vzdělávání se zúčastní 1 pedagogický pracovník.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 32 hodin

Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti inkluze. Vzdělávání se zúčastní 5 pedagogických pracovníků.

Tandemová výuka na ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Cyklus je  tvořen 10 hodinami výuky. Tandemové výuky se zúčastní 6 pedagogických pracovníků.

 

3) Rozvoj klíčových kompetencí žáků formou volnočasových aktivit

Klub zábavné logiky a deskových her

Cílem aktivity je rozvoj logického a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Ve školním roce 2017/2018 bude realizováno 16 schůzek v délce trvání 90 minut. 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování. Doučování probíhá v rozsahu 16 hodin jedenkrát týdne 60 minut.