Platba stravného

Stravné se platí:

  • složenkou
  • bezhotovostním převodem (sporožiro, postžiro či jiný účet)

Při platbě z účtu je nutno dodat vedoucí ŠJ souhlas s inkasní platbou vystavený konkrétní pobočkou, ve kterém uvedete číslo účtu naší školy u Komerční banky v Rokycanech. Číslo účtu je 78-3643400247/0100

Jako variabilní symbol pro identifikaci platby uvedete pořadové číslo svého dítěte, které vám přidělí ŠJ. Odhlašování obědů je nutné předem, nejpozději daný den do 8.00 hodin