Všechny zprávy

Zveřejněno: 13. 5. 2020, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 1515x

Zákonní zástupci doručí škole vyplněnou a podepsanou žádost o přestup žáka, a to jedním z níže uvedených způsobů:

a) doporučeným dopisem (adresa: ZŠ a MŠ Osek, Osek 16, 338 21 ...

Zveřejněno: 8. 5. 2020, zapsal: Veronika Svobodová, přečteno: 1573x

Vážení rodiče, v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství připravujeme znovuotevření mateřské školy od pondělí 25. května 2020. Provoz naší mateřské školy bude do konce školního roku probíhat ...

Zveřejněno: 5. 5. 2020, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 1322x

Informace pro 9. třídy

Škola bude vyžadovat striktní dodržování hygienických pravidel a pravidel chování, opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp ...

Zveřejněno: 28. 4. 2020, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 1690x
Zveřejněno: 23. 3. 2020, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 2042x
vyhlášení konkurzu.pdf (509,5 KB)

OBEC OSEK v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ...