Všechny zprávy

Zveřejněno: 29. 5. 2020, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 1456x

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 a od 1. 1. 2021.

výsledky.pdf (47,9 KB)
Zveřejněno: 25. 5. 2020, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 1602x

Od 8. 6. budou možné konzultace nebo vzdělávací aktivity v malých skupinkách žáků 2. stupně. Konzultace doporučujeme především těm žákům, kteří se nemohou přihlásit na dálkovou výuku, přihlašování na dálkovou ...

Zveřejněno: 13. 5. 2020, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 1320x

Zákonní zástupci doručí škole vyplněnou a podepsanou žádost o přestup žáka, a to jedním z níže uvedených způsobů:

a) doporučeným dopisem (adresa: ZŠ a MŠ Osek, Osek 16, 338 21 ...

Zveřejněno: 8. 5. 2020, zapsal: Veronika Svobodová, přečteno: 1461x

Vážení rodiče, v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství připravujeme znovuotevření mateřské školy od pondělí 25. května 2020. Provoz naší mateřské školy bude do konce školního roku probíhat ...

Zveřejněno: 5. 5. 2020, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 1217x

Informace pro 9. třídy

Škola bude vyžadovat striktní dodržování hygienických pravidel a pravidel chování, opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp ...