Den země - exkurze Černošín

Zveřejněno: 4. 5. 2022, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 276x

Žáci VII. a VIII. třídy naší školy vyrazili v rámci Dne Země na exkurzi do Černošína.  Nejdříve se usadili v učebně školicího centra a seznámili se s tříděním odpadů, s jejich dalším využitím a skládkováním. Po teoretické části, kde žáci zjistili, co vše se dá z odpadů vyrobit, vyrazili do terénu.

Nejdříve viděli linku na plasty, kde se musí ručně roztřídit plasty ze žlutých kontejnerů a oddělit vše, co tam nepatří. Jednotlivé druhy se pak lisují do balíků, které putují k dalšímu využití a zpracování. Co nelze využít se nakládá do kontejnerů a vozí se do spalovny odpadů v Chotíkově.

Venku nás náš průvodce vzal do blízkosti skládky komunálních odpadů, kde nám vysvětlil, jak se skládka musí stále monitorovat a teplo, které při skládkování vzniká, se využívá k výrobě elektrické energie. Při návratu jsme šli kolem boxů na tříděný odpad, kam se ukládají zvlášť bioodpady – větve, dřevo a kovy.

Celá exkurze byla zajímavá a zjistili jsme, jak jednoduché je odpad „vyrobit“ a jak náročné je odpad „zpracovat a zlikvidovat“.