Informace k zahájení školního roku

Zveřejněno: 27. 8. 2021, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 826x

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám sdělit základní informace na školní rok 2021/2022.

 • 1. 9. 2021 (7:35 – 8:20) proběhne přivítání a testování (COVID – 19).
 • Informační schůzka pro rodiče 6. ročníků: 8. 9. 2021 od 16:00.
 • Uvolnit žáka během vyučování lze pouze v případě, že zákonný zástupce si žáka vyzvedne osobně nebo požádá písemně dle vzoru (dostupný na http://www.zs-osek.cz/ v menu Formuláře ke stažení).
 • Uvolnit žáka na 1 – 2 dny lze písemně u třídního učitele, o uvolnění na více než 2 dny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti podané alespoň 1 týden předem.
 • Každá nepřítomnost žáka musí být omluvena do 2 dnů od počátku nepřítomnosti osobně, telefonicky nebo písemně. Po opětovném nástupu žáka do školy omluví zákonný zástupce absenci emailem, elektronicky v systému Škola OnLine nebo v omluvném listu nejpozději do 3 dnů po skončení absence.
 • Pokud je Vaše dítě částečně nebo zcela uvolněno z tělesné výchovy, je nutné na začátku každého školního roku o toto uvolnění požádat ředitelku školy a žádost doložit vyjádřením lékaře do 30. 9. 2021.
 • Žádáme o průběžné hlášení změn: zdravotní stav dítěte, zdravotní pojišťovna, telefonní spojení a další důležité změny.
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, ADHD apod.) mohou požádat o individuální vzdělávací plán, který bude vypracován na základě zprávy z poradenského zařízení do 30. 9., případně ihned po vyšetření.
 • Pokud žák jezdí na kole, dbejte na bezpečnost a pořiďte vybavení – helmu, světla. Škola neodpovídá za kola žáků, prostor je volně přístupný po celou dobu vyučování.
 • Žáci i rodiče sledují prospěch i docházku na internetovém portálu Škola OnLine. Rodiče žáků 6. ročníků dostanou svá přístupová hesla, je nutné si je osobně vyzvednout u třídní učitelky. Přihlašování do Školy OnLine lze z webových stránek školy nebo přímo na www.skolaonline.cz
 • Odhlašovat a přihlašovat obědy lze elektronicky ze stránek školy: www.zs-osek.cz
 • Jakékoliv dotazy můžete posílat na e-mail: reditelka@zs-osek.cz nebo lze komunikovat přes portál Škola OnLine.
 • Každý žák má svoji šatní skříňku. Skříňku si zabezpečí zámkem a náhradní klíč odevzdá třídní učitelce. 
 • Na internetových stránkách školy (www.zs-osek.cz) jsou k dispozici další údaje a aktuality týkající se naší školy.
 • Každý čtvrtek od 12:30 – 14:30 je možnost využít odbornou pomoc speciální pedagožky Mgr. Jany Ježkové.

 

Základní kontakty:

Ředitelka školy:           Mgr. Klára Kunešová        tel: 371 781 309

Třídní učitelky: 6. A      Mgr. Andrea Stašková      (andrea.staskova@zs-osek.cz)

                      6. B      Mgr. Lucie Cejzlarová       (lucie.cejzlarova@zs-osek.cz)

 

Ekonomka                        Lucie Veletová            tel: 371 781 309

Vedoucí školní jídelny        Kateřina Ďuranová       tel: 371 781 356

 

Zvonění:

 

1.           7:35 – 8:20

2.           8:30 – 9:15

3.           9:35 – 10:20

4.         10:30 – 11:15

5.         11:25 – 12:10

6.         12:20 – 13:05

7.         13:15 – 14:00

8.         14:10 – 14:55

                                                                                                                 

Se srdečným pozdravem                                                                                                                                  

Mgr. Klára Kunešová

 ředitelka školy