Seznam sešitů a pomůcek pro 6. třídu

Zveřejněno: 7. 7. 2021, zapsal: Klára Kunešová, přečteno: 821x

SEZNAM SEŠITŮ

č. 420

1x

č. 440

2x

č. 444

1x

č. 520

2x

č. 524

10x

č. 540

3x

č. 544

4x

notový

1x

SEZNAM POMŮCEK 

 • čtvrt­ky vel­ké A3 – 20 ks
 • čtvrt­ky ma­lé A4 – 20 ks
 • ná­črt­ník A4
 • vo­do­vé bar­vy (nej­lé­pe ani­lin­ky), ke­lí­mek, had­řík, ige­lit na stůl
 • ště­tec ku­la­tý – 2x, plo­chý – 2x (růz­né ve­li­kos­ti)
 • čer­ná tuš
 • tem­pe­ro­vé bar­vy
 • le­pi­dlo v ty­čin­ce
 • nůž­ky
 • su­ché kří­dy, pas­tel­ky
 • tr­ha­cí blok
 • rych­lo­va­zač – des­ky
 • eu­rofólie – 20 ks
 • ša­non s kap­sou – 1ks


Nástup do školy v Oseku 1. 9. 2021 v 7:35 hodin. Těšíme se na vás!