ZOO Plzeň

Zveřejněno: 2. 10. 2020, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 537x

Žáci 7. třídy se 17. 9. vydali do Zoologické a botanické zahrady v Plzni, kde sledovali geografické oblasti, pozorovali živočichy, rozšíření rostlinstva a podmínky potřebné k jejich životu. Jelikož učivo o biomech probírali formou distanční výuky na jaře loňského školního roku, využili tento projektový den k názornému opakování, upevňování a prohlubování učiva. Nejvíce se jim líbila komentovaná prohlídka, kde poznávali zvířata různými smysly - nejen zrakem, ale také podle zvuků, zapojili i čichové buňky a hmat. Prokázali smysl pro týmovou práci, schopnost prezentovat nabyté poznatky i samostatně uvažovat. Pozorování a učení na čerstvém vzduchu se všem líbilo a užili si mnoho zábavy.