Konzultace pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Zveřejněno: 25. 5. 2020, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 1675x

Od 8. 6. budou možné konzultace nebo vzdělávací aktivity v malých skupinkách žáků 2. stupně. Konzultace doporučujeme především těm žákům, kteří se nemohou přihlásit na dálkovou výuku, přihlašování na dálkovou výuku nebylo pravidelné nebo nemají podklady pro hodnocení.

Žáci si přes školu on line domluví s konkrétním učitelem, co chtějí prokonzultovat a čas konzultace. Konzultace si domlouvejte týden předem.

Každý žák musí před vstupem do školy odevzdat čestné prohlášení. 

 

Osobní konzultace ve škole:

pondělí: Lepešková Irena, Lepešková Alena, Turková Pavla

úterý: Judlová Marcela, Kučerová Lucie, Lišková Liliana

středa: Lepešková Irena

čtvrtek: Vaňková Jana, Cejzlarová Lucie

pátek: Naiko Svitlana, 

file ico Čestné prohlášení.pdf (248,2 KB)