Žádost o přestup žáka do 6. třídy

Zveřejněno: 13. 5. 2020, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 1404x

Zákonní zástupci doručí škole vyplněnou a podepsanou žádost o přestup žáka, a to jedním z níže uvedených způsobů:

a) doporučeným dopisem (adresa: ZŠ a MŠ Osek, Osek 16, 338 21 Osek u Rokycan);

b) e-mailem s elektronickým podpisem (zs.osek@seznam.cz);

c) datovou schránkou (2e2mf7u);

d) osobním předáním v ZŠ Osek vždy v pondělí nebo ve středu mezi 8 - 12 hod.

 

K vyplněné žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte a vybraný volitelný předmět.

Škola bude přijímat žádosti ve dnech 18. - 31. 5. 2020.