Organizační informace při znovuotevření MŠ

Zveřejněno: 8. 5. 2020, zapsal: Veronika Svobodová, přečteno: 1495x

Vážení rodiče, v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství připravujeme znovuotevření mateřské školy od pondělí 25. května 2020. Provoz naší mateřské školy bude do konce školního roku probíhat v mimořádném režimu. Proto bude nutné dodržovat následující opatření:

 • Účast dětí na předškolním vzdělávání není povinná.
 • Provoz školy bude organizován tak, aby se omezil kontakt dětí mezi třídami.
 • Při cestě do i z MŠ platí pro děti i jejich doprovod obecná pravidla - zakrytí nosu a úst rouškou.
 • Minimalizovat shromažďování osob před školou a zejména v šatně školy, dodržovat rozestupy, používat roušku.
 • Omezit počet doprovázejících osob - do šatny doprovází dítě pouze 1 osoba.
 • Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje pouze s rouškou a jen nezbytně nutnou dobu. Při vstupu do šatny použije desinfekční prostředek na ruce, který bude v šatně k dispozici.
 • Před nástupem dítěte do MŠ odevzdají rodiče „Čestné prohlášení“, které si můžete stáhnout na konci této zprávy.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách MŠ používat nemusí.
 • Rodiče dětem uloží v šatně 2 ks čistých roušek v mikrotenovém sáčku (vycházka mimo areál školky, náhlé onemocnění).
 • Děti si neprodleně po vstupu do třídy umyjí ruce vodou a mýdlem a ošetří desinfekcí.
 • Pokud počasí dovolí, bude většina aktivit prováděna na školní zahradě (vhodné oblečení pro děti), vycházky mimo objekt školy pouze s rouškami. Na školní zahradě děti ani pedagogové roušky mít nemusí. Rodiče ano!
 • Stravování dětí bude probíhat v běžném režimu, za zvýšené hygieny.
 • Z důvodu co nejmenšího počtu dětí v ložnici, je vhodné, abyste si své dítě vyzvedávali po obědě.
 • Prostory školy budou pravidelně desinfikovány dle doporučení MŠMT a dle provozního řádu školy.
 • Do mateřské školy mohou nastoupit děti, které nejeví žádné příznaky onemocnění (rýma, kašel....). V případě jakýchkoliv zdravotních obtíží nebudeme děti přijímat do kolektivu!
 • Děti, které nebudou ani jeden den v tomto období navštěvovat mateřskou školu, budou osvobozeny od platby školného.
 • Vedení školy apeluje na rodiče, aby děti daly do mateřinky jen ve velmi nutných případech, kdy musejí plnit neodkladné pracovní záležitosti nebo se nacházejí v tíživé sociálně-ekonomické situaci.

Soubory ke stažení: