Výuka žáků 9. třídy od 11. 5.

Zveřejněno: 5. 5. 2020, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 1247x

Informace pro 9. třídy

 • V pondělí 11. 5. 2020 začne příprava na přijímací zkoušky pro zájemce z řad žáků 9. ročníku. Výuka bude probíhat následovně: pondělí a středa (2 hodiny matematika a 2 hodiny český jazyk).
 • Nástup do školy je dobrovolný.
 • Žáci 9. tříd sdělí neprodleně třídnímu učiteli, zda do školy nastoupí.
 • Ti, kdo se ale přihlásí, budou docházet pravidelně po dobu konání výuky. Veškeré absence musí být řádně omluvené zákonným zástupcem.
 • Žáci mají zákaz shlukování před školou, musí udržovat rozestupy 2 metry při vstupu i odchodu ze školy.
 • Žáky před školou vyzvedává pedagogický pracovník a odvádí je do šaten.
 • Vpuštěni budou pouze ti žáci, kteří budou mít u sebe:

  - stáhněte zde čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  - dvě roušky
  - igelitový pytlík

 

Škola bude vyžadovat striktní dodržování hygienických pravidel a pravidel chování, opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.