Provozní informace

Provoz mateřské školy začíná v 6.30 hodin. V 8.00 hodin jsou všechny děti již ve svých třídách! Školka se zamyká v 16.00 hodin. Prosíme rodiče, aby tyto termíny dodržovali! To znamená, že je nutné počítat s dobou na převlékání jak ráno, tak odpoledne!

Provoz bývá přerušen v červenci a srpnu, a dále v prosinci o vánočních prázdninách.

Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka školy předem, vývěskou a na internetových stránkách školy www.zs-osek.cz

Žádáme rodiče, aby nepřítomnost svého dítěte omlouvali co nejdříve. Své dítě můžete omlouvat telefonicky nebo také prostřednictvím e-mailové adresy:

Sluníčka

sarka.vojakova@zs-osek.cz

Berušky

terezie.spalova@zs-osek.cz

barbora.vavrickova@zs-osek.cz

Myšky

tereza.kodetova@zs-osek.cz

veronika.svobodova@zs-osek.cz

Předškoláci mají povinnou školní docházku! Rodiče jejich nepřítomnost omlouvají do omluvných listů (v MŠ) nebo e-mailem u třídních učitelek.