Platba školného

Školné se platí ve výši 350,- Kč za dítě na měsíc. Předškoláci školné neplatí.

V případě pozdějšího nástupu do MŠ, než je uvedeno v Rozhodnutí o přijetí, může rodič požádat předem o snížení úplaty písemně u ředitelky školy.