Základní škola a Mateřská škola Osek
Úvod
Karneval
Friday, 03 March 2017

V pátek 24. února 2017 se uskutečnil pro děti z mateřské školky na obecním úřadě karneval. Děti se představily v roli nejrůznějších masek a to promenádou, poté následoval společný tanec, který si děti velmi užívaly. Mezi zábavu byly vloženy dovedností úkoly pro děti – a to v podobě hádání písní – karaoke a zpívání, manipulace s PET víčky – vybarvování barevných balónků, překážková dráha a též byla připravena hmatová krabice, kde byly ukryty různé předměty.

Tečkou za příjemným dopolednem byla sladká odměna a tematické omalovánky s klauny. Z očí dětí zářila radost a spokojenost. Děkujeme rodičům za přípravu krásných masek. Foto

 
Vánoční koncert
Monday, 06 February 2017
    Jako už tradičně uspořádala ZŠ a MŠ vánoční koncert. Poslední školní den před prázdninami měli rodinní příslušníci možnost vidět na pódiu své ratolesti. Nejprve děti z mateřské školky zazpívaly koledy a přednesly několik básniček. Pro některé to byla premiéra, a tak bylo vidět v několika tvářích rozrušení. I přes to všechny děti vystoupení perfektně zvládly. Žáci ZŠ taktéž zazpívali několik vánočních písní, které doprovázela na klávesy Adéla Budínová, žákyně 8. třídy. Kromě kláves byly dvě koledy doprovázeny flétnami, na které hrály žákyně 6. třídy Katka Fišerová a Sára Zikmundová. Kromě písní vystoupili žáci 6. třídy se scénkou o sněhulákovi a žáci 7. třídy představili zvyky, které se v Čechách dříve běžně dodržovali. Foto
 
VZPoura úrazům
Monday, 06 February 2017

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt byl realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních a mateřských školách snažili dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

 Jednotliví ambasadoři pohovořili o svém úrazu a o životě s následným postižením. Děti, které chtěly, měly možnost si vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku. Právě hendikepovaní pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou děti motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. Společným úsilím tak přispíváme k tomu, aby nepřibývalo dětí, jež v důsledku úrazu žijí s celoživotním postiženímFoto

 
Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz
Wednesday, 18 January 2017

7.1. jsme v osm ráno zaplnili halu vlakového nádraží a za úžasné spolupráce s rodiči jsme se během chvíle s veškerou bagáží vydali směr Železná Ruda. Cesta proběhla v naprostém klidu, jen stihly za Plzní zavonět ve vagónu řízky, které maminky připravily na cestu a už jsme nakládali batohy a kufry na transit v Rudě. Ten pak vyvezl věci na hotel a my se společně vydali pěšky vstříc sněhovému dobrodružství….

,,Už tam budem?“ zaznělo několikrát během cesty, jistě, že jsme tam za chvíli byli, hned nás uvítali na Belvederu obědem, vyložit věci, ubytovat se a nástup před hotelem. Po dlouhých 15ti vteřinách jsme se přemístili na sjezdovku okouknout podmínky a rozdělit se do družstev, trochu luxus? ;-)
Celý článek...
 
Den otevřených dveří
Tuesday, 17 January 2017

Ve čtvrtek 12. ledna žáci ZŠ Volduchy spolu se svými učiteli navštívili naši školu. Po přivítání paní ředitelkou Mgr. Irenou Lepeškovou byly děti rozděleny do skupin, aby si mohly nejen prohlédnout učebny, ale také vyzkoušet různé činnosti – např. enkaustiku – zhotovení obrázku zažehlováním voskových barev. Žáci s nadšením pozorovali chemické pokusy, vyzkoušeli si poslech a hry na interaktivní tabuli v angličtině či dějepisnou soutěž na počítačích. Velký zájem měli rovněž o další cizí jazyk – ruštinu a hudební činnosti. Po celou dobu je provázeli po škole naši deváťáci, kteří ochotně pomáhali s plněním úkolů. O sladkou tečku formou perníku se postaraly paní kuchařky. Foto

 
Burza knih
Monday, 09 January 2017

Před vánočními prázdninami zorganizovali zástupci školního parlamentu burzu knih. Komu ležela doma kniha, kterou už nečte a je v dobrém stavu, mohl ji vyměnit za jinou, od svého spolužáka. Knih se sešlo opravdu hodně. Největší zájem byl o dívčí příběhy.

 

  

 

  

 

 

 

 
Adaptační kurz
Monday, 09 January 2017

Nově příchozí žáci z bývalé páté třídy ve Volduchách si zažili jeden školní den v lese, namísto učení. Důvodem bylo bližší seznámení s třídní učitelkou a asistentkou pedagoga, ale také poznání třídy jako kolektivu i jejích jednotlivců. Den plný zážitků připravil a vedl odborný speciální pedagog Mgr. Marek Černý ze SVP Plzeň. Po vzájemném představení se žáci rozdělili na dvě družstva a v nich plnili různé úkoly. Ne vždy byl vítězem ten nejrychlejší – šlo spíš o to, aby se děti mezi sebou domluvily, spolupracovaly, vyjadřovaly svoje potřeby a pocity. V neposlední řadě šlo i o zvládání vlastních emocí, které s sebou prohra, pád nebo neúspěch nesou. Úkoly vyžadovaly schopnosti jak sportovní, tak i inteligenční – vymyslet strategii a uvést ji do praxe se občas dařilo, občas ne. Každý si mohl objevit své silnější i slabší stránky. Jak funguje třída jako tým se projevilo při úkolu se vzájemně nakrmit dlouhými lžícemi nebo při překonávání bažiny po laně, kde cílem bylo dostat na druhou stranu všechny členy týmu. Přestože došlo i na slzičky, převládala dobrá nálada a radost z příjemně stráveného dopoledne. Foto

 
Techmánie
Monday, 28 November 2016

Dne 25.10. 2016 žáci 6. třídy navštívili plzeňskou Techmánii. V planetáriu se vydali na komentovanou procházku sluneční soustavou v 3D a zhlédli Úžasný pád. Poté si prohlédli expozici Vesmír, kde načerpali mnoho nových informací, které využijí nejen ve škole při zeměpisu. A co se všem líbilo nejvíce? Pohybovat se ve vesmíru, objevovat souhvězdí a hlavně možnost vše si vyzkoušet. Foto

 
Škola mladých archeologů
Thursday, 24 November 2016

Ve středu 23. listopadu se žáci 7. třídy vydali do Západočeského muzea na Školu mladých archeologů. Začali jsme prohlídkou expozice středověk, kde jsme si zopakovali, co už víme o raném středověku. Pak už jsme se rozdělili na 4 skupiny a každá podnikla něco jiného, ale postupně jsme se u všech činností vystřídali. Čekal na nás tisk na středověkém tiskařském lisu, přednáška o keramice ve středověku, výroba drátěných šperků i pečetění vlastního dopisu originálním pečetidlem ze sbírek muzea. Z muzea jsme se vydali ještě ke katedrále sv. Bartoloměje, kde jsme si ukázali prvky gotiky, o které se budeme brzy učit. A aby všeho nebylo málo, vylezli jsme i všech 299 schodů vedoucích na nejvyšší kostelní věž v ČR  a rozhlédli se po Plzni z výšky. Foto 

 
ZMŠ - Expozice Archeologie
Friday, 14 October 2016
      Žáci 6. třídy se ve čtvrtek 13. října 2016 vydali do expozice Archeologie Západočeského muzea. Ještě než jsme zavítali do muzea, udělali jsme si procházku Plzní. Pozdravili jsme Spejbla a Hurvínka, podívali se na Theatrum Mundi, došli ke katedrále svatého Bartoloměje a prohlédli si nejvyšší kostelní věž a okolní domy na náměstí. V 10 hodin na nás v muzeu čekala lektorka Mgr. Denisa Brejchová a zavedla nás do expozice. Nejprve jsme si popovídali o pravěku, zkusili si na časovou osu umístit nejprve doby a pak různé události. Pak jsme se přesunuli k pravěkému mletí obilí a umleli mouku na žernovu. Mouku jsme si odnesli a upečemi z ní chlebové placky. Pak už jsme se vydali bádat mezi exponáty s pracovními listy. V muzeu jsme strávili příjemnou hodinku a půl. Pak už nás čekala cesta zpátky domů. Získané informace určitě dobře využijeme v hodinách dějepisu. Foto
 
Ekoškola - péče o prostředí
Wednesday, 12 October 2016

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

V letošním školním roce se pokusíme již po čtvrté získat mezinárodní titul udělovaný v rámci tohoto programu. Titul jsme získali poprvé v roce 2009, podruhé v r. 2011 a potřetí v r. 2013.

Jedním z cílů je zlepšení prostředí ve škole. Během praktických činností se žáci naší školy do takového zlepšování zapojili. Uklízeli okolí školy a starali se o květinovou výzdobu ve škole. Foto

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 106 - 120 z 144
© 2019 Základní škola a Mateřská škola Osek
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.