Základní škola a Mateřská škola Osek
Ekoškola

 

 


  

 Obhajujeme titul Ekoškola

ve školním roce 2017/2018 budeme žádat o 4. titul Ekoškola. Součástí žádosti o obnovení titulu je analýza současného stavu, plán činnosti, monitorování a vyhodnocování plánu činnosti, publicita v médiích, fotodokumentace a zápisy se schůzek Ekotýmu. 

Analýza současného stavu

Žádost - 8 otázek 

Plán činnosti 2013/2014 

Plán činnosti 2014/2015 

Plán činnosti 2015/2016 

Plán činnosti 2016/2017 

Souhlas koordinátory EVVO a vedení školy

Monitorování a vyhodnocování plánu činnosti 


 

Udělení titulu Ekoškola

Na základě auditu ze dne 15. 5. 2011 obhájila škola  titul „Ekoškola“, který byl  předán na slavnostní vyhlášení dne 24. 6. 2009 ve Valdštejnském paláci v Praze. 


Ekotým

= skupina žáků se zájmem o ekologii a přírodu  s chutí udělat něco pro sebe, své spolužáky a svou školu

 

Náplň práce:

-    Ekoškola: vytváření a realizace plánu práce, pomoc při organizaci Dne Země

-  příprava na biologickou olympiádu: laboratorní praktika, zpracování vstupních úkolů pro  okresní kolo

-  příprava na soutěž hlídek mladých zdravotníků (první pomoc) 

 

Filip Šmíd VIII. třída

Martin Horešovský VIII. třída

Anežka Matoušková VIII. třída

Roman Bystřický VII. třída

Ondřej Svejkovský VII. třída

Sára Zikmundová VII. třída

Kateřina Fišerová VII. třída

Denisa Jelínková VII. třída

Irena Lepešková, ředitelka školy

Vladislava Košařová, školnice

Marcela Judlová, koordinátora EVVO

zápisy:

květen 2012

březen 2012

10. 1. 2012

1. 11. 2011

20. 9. 2011


Ekokodex


  

Třídíme

Naše škola třídí papír, pet lahve, víčka od pet lahví, hliník, elektroodpad, baterie a snažíme se třídit i bioodpad. Jsme zapojeni do soutěže ve sběru papíru a pet lahví a víček, kterou pořádají Sběrné suroviny Plzeň. Elektroodpad odváží firma Asekol a baterie firma Ecobat. Hliník předáváme do ZOO v Plzni a peníze za něj slouží na  podporu zvířat v ZOO. Bioodpad dáváme do kompostéru na školní zahradě a na kompost. O loňského školního roku máme v každé třídě nádoby na tříděný odpad, o které se starají sami žáci. Během výuky praktických činností se žáci tříděním také zabývali a zpracovávali pracovní list na téma „Co se děje s vytříděným odpadem?“ Foto

 

Šetříme

Jelikož jsme žáci školy, která se pyšní titulem Ekoškola, není nám lhostejné životní prostředí. Zaměřili jsme se proto na další využití odpadového materiálu. V hodinách výtvarné výchovy jsme přetvářeli tento materiál na nové hodnoty, v našem případě na hračky. Našemu snažení předcházely týdny sbírání potřebných surovin (papírových krabiček, kelímků, víček, kousků látek, vln apod.). Když už jsme měli surovin dostatek, mohli jsme se pustit do tvoření. Jak se můžete přesvědčit na fotkách, práce nám šla pěkně od ruky. Vytvořili jsme pěkné výrobky, které jsme si vystavili svých třídách. Foto

Informujeme

Osecký zpravodaj

Rokycanský deník 20. 4. 2012

Rokycanský deník 24. 4. 2012

Rokycanský deník 4. 6. 2012

Fotodokumentace

Pečujeme

Ve dnech 21. – 23. 5. 2012 se žáci VIII. třídy naší školy účastnili pobytu v rekreačním zařízení Machův mlýn. Celý pobyt byl podpořen z finančních prostředků na projekt esf „Škola pro život orientovaná na rozvoj inovativních metod výuky“ a byl zaměřen a environmentální výchovu. Během pobytu se žáci zaměřili na jediné téma - „VODA“, se kterou se „potkávali“ během cesty, výuky i exkurze. Machův mlýn leží v údolí říčky Javornice a žáci se do něj vydali pěšky ze Zvíkovce. Celá cesta byla asi 10 km dlouhá. Během putování bylo nutné překonat mnohokrát koryto Javornice, často k tomu posloužila vybudovaná lávka, ale častěji se brodilo. Žáci se nejen věnovali výuce, ale také sportovali, podnikli cestu na exkurzi do úpravny pitné vody do nedaleké obce Šípy, navštívili zříceninu hradu Krakovce a jeden večer strávili nad společenskou hrou Ekopolis. Foto


.

 
< Předch.   Další >
© 2019 Základní škola a Mateřská škola Osek
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.