Základní škola a Mateřská škola Osek
Úvod
Vánoční Anglie
Wednesday, 10 February 2016

Ve dnech 13. – 17. 12. 2015 se žáci naší školy zúčastnili jazykově-vzdělávacího pobytu v Anglii. Jazykový kurz zajišťoval procvičování a rozvoj slovní zásoby, správné výslovnosti, gramatických pravidel, mluvení,  čtení a tvůrčího psaní. Při výuce byly použity především metody komunikativní, dále také názorně – demonstrační i praktické. Žáci si prohlédli  významné památky Londýna - starobylý hrad Tower, kde jsou uloženy korunovační klenoty, Trafalgarské náměstí, jemuž dominuje Nelsonův sloup, Piccadilly Circus s neonovými reklamami i obchodní a zábavní centrum Covent Garden.

Dále obdivovali Westminsterský palác (jehož součástí je Big Ben) - sídlo Parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Westminsterské opatství, tradiční místo korunovace a posledního odpočinku anglických panovníků, Buckinghamský palác se sídlem královny i oficiální sídlo britského premiéra Downing Street číslo 10. Žáci také navštívili městečko Windsor a Windsorký hrad, jednu z oficiálních rezidencí královské rodiny a Eton s místní kolejí, kde studovali princové William a Harry. Méně času nám zbylo na návštěvu muzeí: Natural History, Science, Victoria and Albert Museum. Plavbou lodí po Temži žáci zakončili své poznávání Londýna návštěvou hvězdárny v Greenwichi. O těchto místech se žáci učí nejen v Aj, ale jsou zde naplňovány mezipředmětové vztahy (dějepis, zeměpis, přírodopis, výchova k občanství) v našem ŠVP.

Jazykovově-vzdělávací pobyt znamenal pro žáky příležitost poznat na vlastní oči přírodní, historické, kulturní a společenské poměry Anglie a procvičit si v praxi anglický jazyk – při konverzaci v rodinách, kde byli ubytováni, ve škole, při nakupování, … Nejvíce se žákům líbil Londýn s jeho památkami, přátelská atmosféra v rodinách i ve škole a nakupování. Pro většinu žáků znamenal tento pobyt příležitost poprvé využít svých znalostí  angličtiny při komunikaci v cizí zemi a byl pro ně  motivací k dalšímu studiu jazyka. Foto
 
< Předch.   Další >
© 2019 Základní škola a Mateřská škola Osek
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.