Základní škola a Mateřská škola Osek
EVVO

 


  1. 2. 2010

 

Hlavní cílem bylo podpořit vzdělávání průřezového tématu environmentální výchova. Tento cíl byl splněn realizací dílčích cílů zahrnutých v klíčových aktivitách.

Exkurze a pobyt žáků v objektech, ve kterých realizujeme EVVO

 

V rámci projektu jsme uskutečnili 2 exkurze a 3 pobyty žáků.

 

1)     Exkurze – byly zaměřeny na ochranu čistoty vody. Žáci se v rámci probíraného okruhu „Základní podmínky života“ seznámili s významem vody, hospodařením a ochranou vodních zdrojů. Navštívili Kořenovou čistírnu odpadních vod (KČOV) v Němčovicích a klasickou čistírnu odpadních vod v Oseku.

 

2) Jednodenní pobyt na ekofarmě 10. 6. 2009 – během celoškolního projektu se žáci seznámili s postupy pěstování a významem biopotravin. Děti v mateřské škole během 14 dnů poznávaly domácí a hospodářská zvířata a učily se rozeznat nejběžnější druhy ovoce a zeleniny. Získané znalosti si všichni ověřili v praxi na celodenním pobytu na  ekofarmě Hedecko.

 

3)   Vícedenní pobyty zaměřeny na pochopení významu lesa a vody. Uskutečnili jsme pobyt v NP a CHKO:

 

        Národní park České Švýcarsko 16. – 17. 6. 2009 – žáci pozorovali rozmanitost druhů rostlin v botanické zahradě Libverda, stavbu rostlin a živočichů, pracovali s mapou, vypracovali pracovní listy na téma ekosystémy les a rybník, vytvářeli fotodokumentaci rostlin a živočichů. Následně po pobytu se fotografie staly podkladem pro výukové listy a linoryty, které žáci vytvářeli během hodin informatiky a výtvarné výchovy. 

       

       CHKO Křivoklátsko 15. – 17. 9. 2009 – žáci poznávali živočichy a rostliny ve vodě i v blízkosti vodního toku Javornice, plnili úkoly v pracovních listech a sestavili plán Ekoškoly.

 


 

1. 2. 2010

 

Vytváření vlastních metodických námětů a učebních pomůcek

Tvorba vlastních metodických námětů a učebních pomůcek souvisela s realizací klíčových aktivit č. 1 a 3. Z exkurzí vznikl plakát, který porovnává oba způsoby čištění odpadních vod. Z pobytu na ekofarmě Hedecko vznikly pracovní listy 5ks (1x MŠ, 4x ZŠ). Z pobytu v NP České Švýcarsko vznikly výukové listy (25 ks) s metodickým postupem a prezentace 1ks. Z pobytu v CHKO Křivoklátsko vznikl školní projekt na téma „Voda“, plán Ekoškoly. Z klíčové aktivity č. 3 vznikl metodický námět na výuku - Den Země.

České Švýcarsko

Výukové listy

Hedecko

Projekt zvířátka MŠ

Projekt les MŠ

Křivoklátsko

 

Celoškolní projekt

Projekt byl zaměřen na Dny životního prostředí v týdnu od 1. – 5. 6. 2009 a Světový den životního prostředí 5. 6. 2009. Do projektu se zapojili všichni pedagogové, žáci ZŠ i děti MŠ. Žáci ve skupinách plnili úkoly:

-           úklid obecního potoka a okolí školy,

-          úklid a hrabání školní zahrady

-           rytí záhonků

-          úprava záhonu a tújí kolem pomníku, výsadba rostlinek

-       péče o pokojové rostliny a jejich výsadba 

 

       V rámci péče o vnitřní prostředí školy byl uspořádán workshop, na který byly pozvány odbornice na aranžování. Během workshopu si žáci teoretické znalosti vyzkoušeli v praxi. Vysazovali pokojové rostliny a z přírodních materiálů vytvářeli vazby do truhlíků. Děti v MŠ hrabali listí na školní zahradě, zpracovávali přírodní materiál a poznávali základní druhy ovoce a zeleniny.

 

Dny životního prostředí

 

      Všechny výsledky projektu byly ke zhlédnutí na závěrečné výstavě, která se konala 22. 12. 2009 ve velkém sále Obecního úřadu Osek. Ze všech aktivit žáci vytvořili kalendář na rok 2010.

 

Kalendář

 

 


5. 5. 2009

 

Naše škola získala jako jediná v Plzeňském kraji dotaci z rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2009. Hlavním cílem projektu je podpořit vzdělávání průřezového tématu environmentální výchova, které umožňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím. V rámci projektu  žáci i pedagogové:

·     vypracují vlastní metodické náměty a učební pomůcky, které budou využitelné jako příklady dobré praxe (pracovní listy, prezentace, výukové listy),  

·   zúčastní se exkurzí do čistírny odpadních vod, záchranné stanice živočichů

·    zúčastní se jednodenního pobytu v ekofarmě, kde se seznámí s konkrétními postupy a významem biopotravin

·    zúčastní se vícedenního pobytu v národním parku, který bude zaměřen ekosystémy les a voda

·    uskuteční celoškolní projektový den ke Světovému dni životního prostředí, ve kterém se zaměří na úpravu a zlepšení vnitřního (škola) a vnějšího prostředí (školní zahrada a obec) např.: zpracují přírodní materiál s následným využitím jako výzdoba ve škole, uklidí potok v obci, upraví školní zahradu a záhony, vysadí pokojové rostliny.

Na realizaci těchto aktivit škola získá i potřebný materiál a učební pomůcky: mikroskopy, pomůcky na botaniku a kultivaci, encyklopedie a knihy, nářadí na zahradu a osivo. S realizací projektu vás budeme pravidelně informovat.

 
< Předch.   Další >
© 2019 Základní škola a Mateřská škola Osek
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.