Základní škola a Mateřská škola Osek
Úvod
Škola pro život

Ověřování ŠVP

 

Od září jsme spustili v 6. třídě výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu „ Škola pro život“ a v ostatních ročnících tento program v některých hodinách ověřujeme.  Všichni žáci mají založená svá žákovská portfólia, do kterých si zaznamenávají pokroky a dosažení očekávaných výstupů. Součástí žákovských portfólií jsou i získané osvědčení, diplomy, vlastní vytvořené práce, testy a prověrky. O podstatě školské reformy se dovíte vice na stránkách ministerstva školství: http://www.msmt.cz/skolskareforma.

Jednou z nových metod práce je projektové vyučování. Zde se můžete seznámit s některými realizovanými projetky: 

Den nevidomých

Projekt Čáp

Energie

      Voda 


Kompletace ŠVP

 

Konec školního roku se nezadržitelně blížil a s ním i termín dokončení Školního vzdělávacího programu. Na závěrečnou kompletaci ŠVP jsme svolali výjezdní schůzku na dva dny do hotelu Hájek ve Šťáhlavicích. více  


Přírodovědná učebna ve 2. fázi

Stavební úpravy proběhly už během prázdnin a začátkem září. Bourala se příčka, probíhaly úpravy na zavedení sítí (voda, odpad, plyn a elektřina) a položilo se linoleum. Světle zelená malba stěn dodala učebně zcela nový vzhled.Ve druhé fázi se začalo s vybavením nábytku. Pořídili jsme nové lavice, židle, demonstrační katedra a žákovský tunel. Učebna bude vybavená multimediální technikou, která je už částečně objednaná, ale už nyní zde  mohou žáci zkoušet své první pokusy. 


Odborná učebna

Během prázdnin začaly stavební úpravy v prostorách bývalého zdravotního střediska. V těchto místech vznikne odborná učebna přírodních věd. Učebna bude vybavena moderní výpočetní technikou a pomůckami na pokusy. Stavební úpravy se plánují do poloviny září a od října bude učebna připravena k používání.


 

Akce na zakázku

 

Objednali jsme si školení pro celý pedagogický sbor. Děti měli prázdniny a my – pedagogové jsme usedli do lavic, abychom absolvovali školení  „na klíč“ a hlavně, abychom se něčemu přiučili a tak si usnadnili tvorbu Školního vzdělávací programu (ŠVP). Během jarních a velikonočních prázdnin proběhly 4 celodenní akce na různá témata. více...


Zaměření školy 

Na základě vnitřních a vnějších podmínek školy jsme si stanovili priority, které hodlá škola dále rozvíjet: jazykové znalosti, využívání výpočetní techniky a výuka na PC, environmentální výchova, škola rodinného typu, propojení teorie s praxí, otevření školy veřejnosti. Konkrétní výchovné a vzdělávací strategie jsou součástí školního vzdělávacího programu.


 

Dotace ESF

 

V závěru roku 2006 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Škola pro život.  Tento projekt je zaměřen na modernizaci školního vzdělávacího programu. V rámci projektu vznikne nový modernizovaný vzdělávací program, ve kterém se budou uplatňovat nové metody a formy práce. Modernizace se dotkne i vybavení pro jazykové vzdělávání,  PC  a zřízení odborné učebny přírodních věd. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Informace o vyhlášených dotačních programech  Evropského sociálního fondu jsou dostupné na stánkách ESF.

 
< Předch.   Další >
© 2019 Základní škola a Mateřská škola Osek
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.