Návrat předškoláků do mateřské školy

Zveřejněno: 8. 4. 2021, zapsal: Veronika Svobodová, přečteno: 476x

Vážení rodiče.

 

V pondělí 12. 4. 2021 se mohou vaši předškoláci vrátit do mateřské školy za předpokladu, že budou mít negativní antigenní test. Ten podstoupí přímo v mateřské škole za vaší asistence. Testy budou ve školce připraveny.
Testovat se bude vždy v pondělí a čtvrtek (pokud nebude v tento den dítě ve školce, tak v ten den, kdy do školky znovu nastoupí). Testování není povinné, škola ho nemůže dětem nařídit, ale bez testu se dítě nemůže účastnit výuky ve školce. Testování se neprovádí u dětí, u kterých neuplynulo více než 90 dnů od pozitivního PCR testu - nutné doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.

Děkujeme za vaši spolupráci.