Zápis dětí do MŠ

Zveřejněno: 28. 4. 2020, zapsal: Irena Lepešková, přečteno: 631x

 

Forma zápisu a způsob podávání žádostí (podle doporučení MŠMT a vzhledem k situaci, kterou je v současné době vyhlášení nouzového stavu v ČR):

 

Proběhne pouze formální část (bez účasti dětí). Zákonní zástupci doručí škole vyplněnou a podepsanou žádost k celodenní docházce o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to jedním z níže uvedených způsobů:

a) doporučeným dopisem (adresa: ZŠ a MŠ Osek, Osek 16, 338 21 Osek u Rokycan; na obálku uveďte slovo "PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ");

b) e-mailem s elektronickým podpisem (zs.osek@seznam.cz);

c) datovou schránkou (2e2mf7u);

d) osobním předáním v ZŠ Osek vždy v pondělí mezi 8 - 12 hod.

 

K vyplněné žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte a doložte řádné očkování dítěte nebo čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu dítěte.

Škola bude přijímat žádosti ve dnech 2. - 16. 5. 2020. Ředitel školy pak v následujících 30 dnech vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.